Over Faas Jonkers

Ik ben actief geweest op het gebied van bosbouw en boomrooierij en heb een omscholing gedaan op het gebied van Kwaliteit, Arbo- en Milieuzorg (KAM). Daarna een aantal jaren met veel plezier gewerkt op de Middelbare Bosbouwschool in Velp (Helicon). Daar schreef ik lesmateriaal (VCA), nam voor het Examenbureau VCA examens af en gaf ik diverse praktische trainingen.

Neem contact met mij op voor nadere kennismaking:

Telefoon: 030 – 6990466
Mobiel: 06 – 38374752
E-mail: faasjonkers@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/FaasJonkersveiligwerken

Reacties zijn gesloten.