Veilig werken met de motorzaag

Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor mensen die binnen het bedrijf met enige regelmaat de motorzaag gebruiken.

Hieronder wordt aangegeven wat in een cursus van één dag Indien gewenst kan de cursus met een aantal dagdelen worden uitgebreid als verder op de materie in gegaan moet worden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
• Zaagschoenen of –laarzen
• Zaagkleding
• Handschoenen
• Helm met gehoor- en gelaatsbescherming
• Een rode jas of trui; zeker als in het bos gezaagd moet worden.

Uitgangspunt
Verwacht niet dat u in één dag een volleerd zager wordt. De cursus heet niet voor niets: veilig gebruik etc. Op deze dag staan de veiligheidsaspecten op de eerste plaats. De veiligheid niet alleen van de bediener maar van iedereen in de omgeving.

Er wordt wel eens heel makkelijk gezegd dat de diverse functies staan aangegeven op de machine en dat rest vanzelf wel komt. De werkelijkheid is vaak anders. Als een ander het doet, lijkt het wel alsof het vanzelf gaat. Qua bediening zijn er geen twee zagen die hetzelfde reageren. Om van de verschillen in uitvoering en soorten werk nog maar te zwijgen. Om naar behoren te kunnen werken zul je inzicht moeten hebben.

Om in ieder geval een deel van dat inzicht te krijgen is deze cursus opgezet.

Overzicht van het dagprogramma:
• Kennis maken, even voorstellen, toelichting op het programma.
• Kijken in het bedrijf; met welke zagen gewerkt wordt en wat moet er mee gedaan worden.
• Theorie; aan de hand van PowerPoint presentatie.
• Lunch; in te vullen door het bedrijf.
• Praktijk;
• Toets; 20 vragen MC. 60% van de vragen moet juist beantwoord worden.
• Foto’s van het praktijkdeel staan op PowerPoint om te bespreken.
• Evalueren en afronden.

Pauzes; in overleg. Sommigen hebben een grote behoefte aan rookpauzes. Naar behoefte worden de rookpauzes ingelast.

Theorie
Dit aan de hand van een PowerPoint presentatie. Bij delen die voor het bedrijf minder van belang zijn, wordt er met grote stappen doorgegaan. Andere dingen zullen uitgebreid aan de orde komen. De trainer maakt de voorzet voor de link naar het bedrijf. De deelnemers moeten inkoppen. Het is niet voor niets een In-company cursus. We zijn op het bedrijf en gaan van de bedrijfssituatie uit. Eenrichtingverkeer is hier uit den boze.
motorkettingzaag2
Praktijk:
Hier ligt het zwaartepunt van de training.
De deelnemers gebruiken de vereiste PBMs.
De trainer wil dingen zien die normaliter in het bedrijf gebeuren. Iemand uit de Randstad die ieder jaar knotwilgen afzet wil ik niet aan het vellen van een naaldboom op de Veluwe zetten. Keuze van de plaats voor praktijkwerk is dus heel belangrijk.
Verder aandacht voor het opbergen, onderhouden en inspecteren van zaag en hulpmiddelen.
Van verschillende acties worden foto’s gemaakt.

Toets:
21 vragen MC met drie antwoordmogelijkheden. Hier ligt niet het zwaartepunt van de cursus. Het zal iedereen duidelijk zijn dat iemand die de toets foutloos maakt niet per definitie de beste bediener is. Zeker niet als hij in de praktijk onveilig werkt.

Basis van het veiligheidsdenken is dat ieder die ’s ochtends gezond op het werk komt ‘s avonds weer gezond naar huis wil. Wie het daar niet mee eens is, is een gevaar voor zichzelf en anderen.

Het bedrijf zorgt voor een theorieruimte en een plaats waar in de praktijk geoefend kan worden. Tip: de vloer van de lesruimte moet wel zaagsel- en vetbestendig zijn.

De maximale groepsgrootte is 12 personen. Bij zagen in de praktijk (in het bos) is het aantal deelnemers maximaal 6.

De ideale situatie is dat ieder zijn ‘eigen’ zaag, brandstof en gereedschap meebrengt.

De deelnemers krijgen na afloop een certificaat.

Evalueren. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Hebt u vragen of wilt u nadere informatie; neem contact met mij op.

Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de syllabus.

  1. Geschiedenis
Bijlen en handzagen
Voorlopers van de motorzaag
Het begin.
  1. Verschillende types zagen.
Indeling naar grootte
Indeling naar gebruik
3. Techniek
Werking van de zaag,
Gebruik
Onderhoud
Tanken
  1. Veiligheid
Plan van aanpak
Afzetten van het werkterrein
  1. PBMs
Algemeen
Wanneer moeten PBMs worden verstrekt
RI en E
Richtlijnen voor gebruik
Enkele soorten PBMs
Onderhoud van signaalkleding
Handhaving
Klassen signaalkleding
PBMs bij het werken met de motorzaag
Uitlaatgassen en koolmonoxide
  1. Werken met de zaag
Veiligheidsaspecten
Zagen
Manieren van zagen
Kick-back of terugslag
  1. Vellen met behulp van de telescoopkraan
Veiligheid
Plan van aanpak
Werkmethode
  1. Vellen met behulp van de sorteergrijper
Veiligheid
Werkmethode
9. Versnipperen
Geschiedenis
Soorten versnipperaars
Werken met de versnipperaar
Organisatie en voorbereiding
Bij het werk
Onderhoud
Opleiding en instructie
PBMs bij de versnipperaar
10. Ongevallen.
Bijlage
Hulpgereedschappen

motorkettingzaag3

Een voorbeeld van de minimale hoeveelheid hout die nodig is voor mensen die

voor het eerst zagen.
motorkettingzaag4

De rechter boom is geschikt voor de eerste keer vellen. De linker boom is voor

een gevorderde zager.

Geef een reactie