Veilig werken met de bovenloopkraan **

Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor mensen die binnen het bedrijf regelmatig met de bovenloopkraan lasten verplaatsen.bovenloopkraan

De opleiding duurt één dag en richt zich op de meest voorkomende situaties binnen het bedrijf.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
• Veiligheidsschoenen of –laarzen
• Overall of werkkleding
• Handschoenen (evt.)
• Helm (evt.).

Uitgangspunt
Verwacht niet dat u in één dag een kraanmachinist kunt worden. Op deze dag staan de veiligheidsaspecten op de eerste plaats. De veiligheid niet alleen van de bediener maar van iedereen die in het gebouw of op het terrein aanwezig is..

Er wordt wel eens heel makkelijk gezegd dat de diverse functies staan aangegeven op de machine en dat rest vanzelf wel komt. De werkelijkheid is vaak anders. Als een ander het doet, lijkt het wel alsof het vanzelf gaat. Qua bediening zijn er geen twee kranen die hetzelfde reageren. Om van de verschillen in voorkomende lasten nog maar te zwijgen. Om naar behoren te kunnen werken zul je inzicht moeten hebben. Om in ieder geval een deel van dat inzicht te krijgen is deze cursus opgezet.

Overzicht van het dagprogramma:
• Kennis maken, even voorstellen, toelichting op het programma.
• Kijken in het bedrijf; welke kranen worden gebruikt en met welke lasten wordt gewerkt.
• Theorie; aan de hand van PowerPoint presentatie.
• Lunch; in te vullen door het bedrijf.
• Praktijk.
• Toets; 20 vragen MC. 60% van de vragen moet juist beantwoord worden.
• Foto’s van het praktijkdeel staan op PowerPoint om te bespreken.
• Evalueren en afronden.

Pauzes; in overleg. Sommigen hebben een grote behoefte aan rookpauzes. Naar behoefte worden de rookpauzes ingelast.

Theorie
Dit aan de hand van een PowerPoint presentatie. Bij delen die voor het bedrijf minder van belang zijn, wordt er met grote stappen doorgegaan. Andere dingen zullen uitgebreid aan de orde komen. De trainer maakt de voorzet voor de link naar het bedrijf. De deelnemers moeten inkoppen. Het is niet voor niets een In-company cursus. We zijn op het bedrijf en gaan van de bedrijfssituatie uit. Eenrichtingverkeer is hier uit den boze.

Praktijk:
Hier ligt het zwaartepunt van de training.
De deelnemers gebruiken de vereiste PBMs.
De trainer wil dingen zien die normaliter in het bedrijf gebeuren.
Lastig is bijvoorbeeld: een last van liggend naar staand verplaatsen en verplaatsen van staalplaten waar al stukken uit zijn gesneden.
Verder aandacht voor het opbergen, onderhouden en inspecteren van kraan en hijsmiddelen.
Van verschillende acties worden foto’s gemaakt.

Toets:
20 vragen MC met drie antwoordmogelijkheden. Hier ligt niet het zwaartepunt van de cursus. Het zal iedereen duidelijk zijn dat iemand die de toets foutloos maakt niet per definitie de beste bediener is. Zeker niet als hij in de praktijk onveilig werkt.

Basis van het veiligheidsdenken is dat ieder die ’s ochtends gezond op het werk komt ‘s avonds weer gezond naar huis wil. Wie het daar niet mee eens is, is een gevaar voor zichzelf en anderen.

Het bedrijf zorgt voor een theorieruimte en een plaats waar in de praktijk geoefend kan worden.

De maximale groepsgrootte is 8 personen.

De deelnemers krijgen na afloop een certificaat.

Evalueren. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Hebt u vragen of wilt u nadere informatie; neem contact met mij op.bovenloopkraan2

Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de syllabus.

1. Wet- en regelgeving. 5
Europese regelgeving 5
De Arbo-wet 5
Onveilige handeling / onveilige situatie 5
2. Werken met kranen 6
Juist gebruik 6
Aanslaan of aanpikken van een last 7
Losse voorwerpen 8
Waarschuwen 9
PBMs 9
Hijsen met een tweesprong 9
Vervoeren van personen 10
3. Controleren, inspecteren en keuren 11
Controleren 11
Inspecteren 11
Keuren 12
4. Hijsen 13
Werklast 13
Opnemen van de last 13
De kraanbaan 15
Losschieten van de haak 16
5. Hijsmiddelen 17
Touw 17
Kettingen 17
Staalkabels 21
Hijsbanden 25
Haken 28
Sluitingen 30
Oogbouten 31
Platenklemmen 32
Jukken en evenaars 34
Hefmagneten 35
Vacuümheffers 36
Bijzondere opnemers 38
6. Tot slot 40
7. Ongevallen 41
Bijlagen 42
Begrippenlijst 42
Overzicht arbeidsmiddelen en relevante wet- en regelgeving 43

Geef een reactie