Veilig werken met de hoogwerker **

Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor mensen die bij hun werk met enige regelmaat de hoogwerker gebruiken.

De opleiding duurt één dag en richt zich op de meest voorkomende situaties binnen het bedrijf. In deze cursus is opgenomen een oefening Valbeveiliging. Deze oefening kan ook gedaan worden apart van de cursus Veilig werken met de hoogwerker.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
• Veiligheidsschoenen of –laarzen
• Valbeveiligingsgordel met 2 vastzetlijnen.
• Overall of werkkleding
• Handschoenen (evt.)
• Helm (bij draagplicht).side

Uitgangspunt
Verwacht niet dat u in één dag een volleerd bediener kunt worden. De cursus heet niet voor niets: veilig werken met etc. Op deze dag staan de veiligheidsaspecten op de eerste plaats. De veiligheid niet alleen van de bediener maar van iedereen die in het gebouw of op het terrein aanwezig is..

Er wordt wel eens heel makkelijk gezegd dat de diverse functies op de machine staan aangegeven en dat rest vanzelf wel komt. De werkelijkheid is vaak anders. Als een ander het doet, lijkt het wel alsof het vanzelf gaat. Qua bediening zijn er geen twee hoogwerkers die hetzelfde reageren. Om van de verschillen in soorten werk nog maar te zwijgen. Om naar behoren te kunnen werken zul je inzicht moeten hebben. Om in ieder geval een deel van dat inzicht te krijgen is deze cursus opgezet.

Overzicht van het dagprogramma:
• Kennis maken, even voorstellen, toelichting op het programma.
• Kijken in het bedrijf; welk type hoogwerker wordt gebruikt en met welke soorten werk heeft men te maken.
• Theorie; aan de hand van PowerPoint presentatie.
• Lunch; in te vullen door het bedrijf.
• Praktijk.
• Toets; 21 vragen MC. 70% van de vragen moet juist beantwoord worden.
• Foto’s van het praktijkdeel staan op PowerPoint om te bespreken.
• Evalueren en afronden.

Pauzes; in overleg. Sommigen hebben een grote behoefte aan rookpauzes. Naar behoefte worden de rookpauzes ingelast.

Theorie
Dit aan de hand van een PowerPoint presentatie. Bij delen die voor het bedrijf minder van belang zijn, wordt er met grote stappen doorgegaan. Andere dingen zullen uitgebreid aan de orde komen. De trainer maakt de voorzet voor de link naar het bedrijf. De deelnemers moeten inkoppen. Het is niet voor niets een In-company cursus. We zijn op het bedrijf en gaan van de bedrijfssituatie uit. Eenrichtingverkeer is hier uit den boze.

Praktijk:
Hier ligt het zwaartepunt van de training.
De deelnemers gebruiken de vereiste PBMs.
De trainer wil dingen zien die normaliter in het bedrijf gebeuren. Gaat het om bomen snoeien of om
het aanbrengen van gevelbeplating of glazen wassen
Verder aandacht voor het opbergen, onderhouden en inspecteren van hoogwerker en hulpmiddelen..
Van verschillende acties worden foto’s gemaakt.

Het bedrijf zorgt voor een theorieruimte en een plaats waar in de praktijk geoefend kan worden.

De maximale groepsgrootte is 6 personen en er moeten tenminste twee verschillende hoogwerkers zijn. Deze eisen worden gesteld door het CCV als deze cursus moet meetellen voor Code 95.

De deelnemers krijgen na afloop een certificaat.

Evalueren. Dit kan mondeling of schriftelijk.hoogwerker

Hebt u vragen of wilt u nadere informatie; neem contact met mij op.

Hoofdstuk 1: Doel van de opleiding
1.1 Inleiding.
1.2 Waarom deze instructie / cursus
1.3 Verantwoordelijkheden m.b.t. het veilig en gezond werken vande bediener van de hoogwerker
1.4 Wederzijdse verantwoordelijkheid.
1.5 Voor wie is de opleiding bedoeld.
1.6 Verwachtingen.
1.7 Hoogtevrees.
Hoofdstuk 2: Basiskennis van de machine.
2.1 Inleiding en een stukje geschiedenis.
2.2 Hoogwerkers en hun gebruiksmogelijkheden
2.3 Hebbelijkheden en onhebbelijkheden van de hoogwerker
2.4 Gebruikshandleiding
2.5 Brandstof. a. elektromotor
b. dieselmotor
2.6 Hulpstukken
2.7 Keuring van hoogwerkers
Hoofdstuk 3: werkhoogte en reikwijdte
3.1 Inleiding.
3.2 Vluchtdiagram
Hoofdstuk 4: Inzet van de hoogwerker
4.1. Inleiding
4.2. Voorbereiding voor huur
4.3 Voorbereiding voor koop
4.4. PBM’s
4.5. Wegafzettingen
4.6. Stalling
4.7 Joyriding
4.8 Combineren van werkzaamheden.
Hoofdstuk 5: Werken met de hoogwerker
5.1 Inleiding
5.2 Vóór het werk
5.3 Controle voor het werk
5.4 Tijdens het werk
5.5 Na het werk
5.6 Eindcontrole
5.7 Wél of géén grondman.
5.8 Gebruik van een werkbak
5.9 Redding bij storing
Hoofdstuk 6: Valbeveiliging
6.1 Inleiding
6.2 Werken op hoogte
6.3 Randbeveiligingen
6.4 Uitgangspunten van de Veiligheid- en Gezondheidswetgeving
6.5 Valbescherming in de VCA materie
6.6 Gebruik van de harnasgordel
6.7 Veiligheidsgordel in de hoogwerker
6.8 Op hoogte verlaten van de hoogwerker
6.9 Hangtrauma
Hoofdstuk 7: Andere onderwerpen
7.1 Inleiding
7.2 Rijden op de openbare weg
7.3 Verzekering
7.4 Transport van de hoogwerker
7.5 Ongevallen met hoogwerkers
Bijlagen
Controle lijsten hoogwerker (2 X).
Dieselmotor emissies
Praktijkexamen
Praktijkbeoordelingsformulier
Arbo-besluit valgevaar
Internetsites
Uit het nieuws: ongevallen
hoogwerker2

Reacties zijn gesloten.