Veilig werken met de heftruck**

Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor mensen die bij hun werk met enige regelmaat de heftruck gebruiken maar nog geen of heel weinig ervaring hebben.

De opleiding duurt twee dagen en richt zich op de meest voorkomende situaties binnen het bedrijf.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
• Veiligheidsschoenen of –laarzen
• Overall of werkkleding
• Handschoenen (evt.).

Uitgangspunt
Verwacht niet dat u in één dag een volleerd heftruckchauffeur kunt worden. Op deze dagen staan de veiligheidsaspecten op de eerste plaats. De veiligheid niet alleen van de bediener maar van iedereen die in het gebouw of op het terrein aanwezig is.heftruck

Er wordt wel eens heel makkelijk gezegd dat de diverse functies staan aangegeven op de machine en dat rest vanzelf wel komt. De werkelijkheid is vaak anders. Als een ander het doet, lijkt het wel alsof het vanzelf gaat. Qua bediening zijn er geen twee heftrucks die hetzelfde reageren. Om van de verschillen in soorten werk nog maar te zwijgen. Om naar behoren te kunnen werken zul je inzicht moeten hebben. Om in ieder geval een deel van dat inzicht te krijgen is deze cursus opgezet.

Overzicht van het dagprogramma:
• Kennis maken, even voorstellen, toelichting op het programma.
• Kijken in het bedrijf; welk type heftruck wordt gebruikt en met welke soorten werk heeft men te maken.
• Theorie; aan de hand van de PowerPoint presentatie.
• Lunch; in te vullen door het bedrijf.
• Praktijk.
• Toets; 21 vragen MC. 60% van de vragen moet juist beantwoord worden.
• Foto’s van het praktijkdeel staan op PowerPoint om te bespreken.
• Evalueren en afronden.

Pauzes; in overleg. Sommigen hebben een grote behoefte aan rookpauzes. Naar behoefte worden de rookpauzes ingelast.

Theorie
Dit aan de hand van een PowerPoint presentatie. Bij delen die voor het bedrijf minder van belang zijn, wordt er met grote stappen doorgegaan. Zaken die voor het bedrijf wel van belang zijn, zullen uitgebreider aan de orde komen. De trainer maakt de voorzet voor de link naar het bedrijf. De deelnemers moeten inkoppen. Het is niet voor niets een In-company cursus. We zijn op het bedrijf en gaan van de bedrijfssituatie uit. Eenrichtingverkeer is hier uit den boze.

Praktijk:
Hier ligt het zwaartepunt van de training.
De deelnemers gebruiken de vereiste PBMs.
De trainer wil dingen zien die normaliter in het bedrijf gebeuren. Gaat het om stelling rijden, laden en lossen van vrachtwagens of verplaatsen van zware lasten met gebruik van hulpstukken.
Verder aandacht voor het opbergen, onderhouden en inspecteren van heftruck en hulpmiddelen..
Van verschillende acties worden foto’s gemaakt.

Het bedrijf zorgt voor een theorieruimte en een plaats waar in de praktijk geoefend kan worden.

De maximale groepsgrootte is 6 personen. Als de groep uit meer dan 4 deelnemers bestaat is het raadzaam om bij het praktijkdeel twee heftrucks in te zetten.

De deelnemers krijgen na afloop een certificaat.

Evalueren. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Hebt u vragen of wilt u nadere informatie; neem contact met mij op.

Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de syllabus.

Hoofdstuk 1: Doel van de opleiding
1.1 Inleiding.
1.2 Waarom deze cursus
1.3 Verantwoordelijkheden m.b.t. het veilig en gezond werken van 5de heftruckchauffeur.
1.4 Wederzijdse verantwoordelijkheid.
1.5 Voor wie is de opleiding bedoeld.
1.6 Verwachtingen.
Hoofdstuk 2: Basiskennis van de machine.
2.1 Inleiding en een stukje geschiedenis
2.2 Gebruikshandleiding
2.3 Basisbegrippen heftruck.
2.4 Periodieke keuring
2.5 Brandstofvoorziening.
a. elektromotor
b. dieselmotor
c. gasmotor
Hoofdstuk 3: Hoogte- en zwaartepunt
3.1 Inleiding.
3.2 Voor het rijden:
a. hoogte.
b. zwaartepunt van een last.
c. lastdiagram.
Hoofdstuk 4: heftrucks en hulpmiddelen.
4.1 Verschillende types heftruck
4.2 Hulpstukken.
4.3 Pallets
Hoofdstuk 5: Rijden met de heftruck
5.1 inleiding
5.2 de meest voorkomende fouten en ongevaloorzaken
5.3 vòòr het rijden
5.4 controle voor het rijden
5.5 tijdens het rijden
5.6 lasten opnemen en afzetten
5.7 Na het rijden
5.8 Eindcontrole
Hoofdstuk 6: Andere onderwerpen
6.1 Inleiding
6.2 Rijden op de openbare weg
6.3 Transportschade
Verzekering
Rijbewijs
6.4 Stoel, banden en vloer
6.5 Ongevallen met heftrucks
6.6 Gebruik werkbak.
6.7 Etikettering van gevaarlijke stoffen
6.7 Tot slot
6.8 Bijlagen

Reacties zijn gesloten.