Veilig werken langs de weg

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor mensen in de grond- weg- en waterbouw, groenvoorziening en aanverwante bedrijfstakken die om veilig te kunnen werken langs de openbare weg zelf afzettingen plaatsen. Héél globaal gaat het om werken tussen 20 minuten en 20 uur.

De opleiding duurt één dag en richt zich op de meest voorkomende situaties binnen het bedrijf.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
• Veiligheidsschoenen of –laarzen
• Overall of werkkleding
• Veiligheidsvest (minimaal)
• Handschoenen
langsdeweg2
Uitgangspunt

De veiligheid van de man of vrouw op of aan de weg. Dit gebaseerd op het Handboek Wegafzettingen 96b; het zogenaamde kantonniersboekje (KB).

Er wordt wel eens heel makkelijk gezegd dat je met het KB in de hand elke afzetting kunt maken. In theorie is dat zo. De werkelijkheid is vaak anders. Het kan goed zijn dat u op de aangegeven afstand nooit en te nimmer een bord kunt plaatsen want u staat bijvoorbeeld midden op het kruispunt. In het KB kunt u niet vinden wat u in dit geval moet doen. Het komt dan aan op inzicht.

Om in ieder geval een deel van dat inzicht te krijgen is deze cursus opgezet.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• veiligheid van de wegwerker
• veiligheid van de weggebruiker
• technisch juiste afzetting plaatsen (conform geldende richtlijnen)
• aansprakelijkheid en ontheffingen (omgaan met verantwoordelijkheden)
• verkeersmaatregelen plaatsen, controleren en verwijderen
• fysieke belasting
• verkeersinzicht

Vorm
De ochtend wordt besteed aan theorie d.m.v. een PowerPoint presentatie.

In de middag gaan we buiten aan het werk; een of meer opstellingen maken. Bij het praktijkgedeelte worden foto’s gemaakt. Deze worden bij de evaluatie via de beamer geprojecteerd en besproken.

Bij de cursus hoort een syllabus met de nodige achtergrondinformatie.
De maximale groepsgrootte is 8 personen.

Het bedrijf zorgt ervoor dat de benodigde borden aanwezig zijn. Is dat niet mogelijk dan moet een bordenwagen – tegen meerprijs – ingehuurd worden.

Het bedrijf zorgt voor een theorieruimte en een plaats langs de openbare weg waar in de praktijk geoefend kan worden.langsdeweg2b

De cursus wordt afgesloten met een toets; 70% van de vragen moet juist beantwoord worden om te kunnen slagen.

De deelnemers krijgen een certificaat.

Hebt u vragen of wilt u nadere informatie; neem contact met mij op.langsdeweg3

Deze cursus kan meetellen voor 7 uur nascholing (theorie) voor het behoud van code 95.

Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de syllabus.

1 Inleiding
2 Waar is deze cursus voor bedoeld?
3 Achtergronden en uitgangspunten
3.1 Beleidsuitgangspunten
3.2 Wet- en regelgeving
3.3 Doel RVV en BABW
4 Kleding en PBMs
4.1 Inleiding
4.2 Wanneer moeten PBMs worden verstrekt
4.3 Risico- Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)
4.4 Richtlijnen voor het gebruik van PBMs
4.5 Enkele soorten beschermende kleding
4.6 Onderhoud van signaalkleding
4.7 Handhaving
4.8 Klassen signaalkleding
4.9 Labels
4.10 Normenlijst
4.11 Andere PBMs
5 Hoe werk je veilig aan de weg?
5.1 Algemeen
5.2 Beroepshouding; attitude
5.3 Het afzettingsmateriaal
5.4 De afzetting
5.5 Plaatsen en verwijderen
5.6 Verdeling van de verantwoordelijkheid volgens de Arbo-wet
5.7 Verantwoording ten opzichte van elkaar
6 Verkeersborden en afzettingsmaterialen
6.1 Verkeerskegels; pionnen
6.2 Geleidebakens; schildjes
6.3 Schrikhekken
6.4 Actieraam
6.5 Verkleind actieraam
6.6 Voertuigen
6.7 Barriers
6.8 Mobiele Verkeer Regel Installaties (VRI)
6.9 Botsabsorber
6.10 Zwaailamp
6.11 Markeringslint
7 Borden en tekens plaatsen en opruimen
7.1 Hoe plaats je op de juiste manier borden
7.2 Maten van borden
7.3 Waar moeten we vooral op letten
7.4 Kortdurende werkzaamheden
7.5 De afzetting
7.6 Opbouw- en afbreekvolgorde
7.7 Tillen

8
Andere aandachtspunten
8.1 Bordenaanhangers
8.2 Werken op fietspaden
8.3 Wat te doen bij een ongeval
8.4 Verkeersregelaars
8.5 De kleine dingen
9 Omgaan met agressie
9.1 Algemeen
9.2 Agressieve handelingen
9.3 Confrontatie
9.4 Bewustwording
9.5 Escalatie
9.6 Na het incident
9.7 Tot slot
10 Bijlagen
10.1 Lijst van begrippen en afkortingen
10.2 Geraadpleegde literatuur
10.3 Internetsites
10.4 Opdracht
10.5 Uit het nieuws
10.6 Materiaal
langsdeweg4

Geef een reactie