Basisveiligheid VCA groene inkleuring herh.

Bij bedrijven die VCA* of VCA** gecertificeerd zijn, moeten alle operationele medewerkers in het bezit zijn van een diploma Basisveiligheid VCA (VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemingsbedrijven). Binnen 3 maanden na indiensttreding moet met de opleiding begonnen worden.

Voor deelnemers die werken in de groene, grijze of aanverwante bedrijfstakken bestaat de mogelijkheid om een examen Basisveiligheid Groen Grijs te doen. Bij dit examen hebben maximaal 20 vragen te maken met onderwerpen uit de groene of grijze sector. Let wel; dit betreft alleen het examen. Op diploma en pasje wordt dit niet vermeld. Met krijgt een ‘gewoon’ VCA diploma. Voordeel van de groen / grijze inkleuring is dat voorbeelden en onderwerpen wat dichter bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers staan.

Dit is een eendaagse opleiding. Aan het eind van de dag doet u examen.

Lesruimte: er zijn twee mogelijkheden:
a. het bedrijf zorgt voor een geschikte les- en examenruimte of
b. ik zorg hiervoor.

De maximale groepsgrootte is 20 personen.

Examen: De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk meerkeuze examen met 40 meerkeuzevragen. Dit examen wordt afgenomen door een onafhankelijk, door ECABO erkend, examencentrum.

Bij 12 fouten of minder bent u geslaagd. Bij 13 fouten of meer bent u gezakt.

Voorleesexamen: mensen met een leesachterstand hebben de mogelijkheid om, tegen meerprijs, een zogenaamd voorleesexamen te doen. Het is een gewoon schriftelijk examen maar de vragen worden dan bovendien nog voorgelezen en men heeft de dubbele tijd om het examen te maken.

Geslaagden krijgen een diploma en een pasje.

langsdeweg3Diploma’s zijn 10 jaar geldig; u moet dan opnieuw examen doen.

Deze cursus kan meetellen voor 7 uur nascholing (theorie) voor het behoud van code 95.

Hebt u vragen of wilt u nadere informatie; neem contact met mij op.

Reacties zijn gesloten.