Nascholing beroepschauffeurs

CBR/CCV
Behouden code 95. Nascholing voor beroepschauffeurs
Om beroepschauffeur te blijven, bent u verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag u niet meer beroepsmatig rijden.

Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, krijgen in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd om aan de nascholingeis van 35 uur te voldoen. Dit betekent dat beroepschauffeurs:

 • met een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008, uiterlijk op 10 september 2015 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben.
 • met een rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, uiterlijk op 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben.
 • De gecertificeerde cursussen die vrachtautochauffeurs vanaf 1 maart 2009 volgen, tellen al mee voor de verplichte nascholing.

U dient er wel rekening mee te houden dat u op 10 september 2016 daadwerkelijk 35 uur nascholing geregistreerd moet hebben. U kunt helaas de uren scholing die u vanaf 1 maart 2009 gevolgd hebt niet meenemen naar de volgende periode. Na 10 september 2016 begint u weer van voren af aan. Stel dat u tot 10 september 2016 28 uur scholing hebt gevolgd, dan vervallen deze uren.

De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn.

Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

CCV adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen.

Welke nascholing hebt u tot nu toe gevolgd?
Op mijn.ccvexamenhuis.nl kunt u bekijken welke CCV diploma’s, certificaten en nascholingsuren u heeft behaald. Voor de bescherming van uw privacy kunt u alleen inloggen via uw DigiD.

Code 95 verlopen
Stel dat het een chauffeur niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen. Dit heeft als gevolg dat zijn code 95 (vakbekwaamheid) verloopt en hij niet meer beroepsmatig mag rijden. Als hij daarna besluit zijn oude vak weer op te pakken, dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Nadat hij deze 35 uur gevolgd heeft, én hij de code 95 op zijn rijbewijs heeft, mag hij weer beroepsmatig rijden.

De trainingen in het kader van de nascholing voor beroepschauffeurs vindt u in het Overzicht van de trainingen.

Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de uitzonderingen op de code 95.

De tekst vindt u op de site van CBR/CCV: http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/vrachtauto/chauffeurs/vereiste_documenten/vrijstellingen_code_95__nationaal/

Vrijstellingen code 95 – nationaal
Vrijstellingen geldige code vakbekwaamheid in Nederland

Rijdt u als chauffeur alleen in Nederland, dan hoeft u geen geldige code vakbekwaamheid te hebben als één van de onderstaande vrijstellingen op u van toepassing is. Deze vrijstellingen zijn vastgelegd in de regels en de chauffeur hoeft geen aparte aanvraag te doen om van de vrijstelling gebruik te maken. Wel moet de chauffeur bij controle kunnen aantonen dat de chauffeur aan de voorwaarde van de vrijstelling voldoet.

Binnen Nederland is een geldige code vakbekwaamheid niet nodig voor:

 • Bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
 • Bestuurders van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 • Bestuurders van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
  • Dit is bijvoorbeeld de monteur die na reparatie een proefrit met het voertuig maakt.
 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
  • De sneeuw- en gladheidbestrijding valt ook in deze categorie, evenals ambulancevervoer > 3500 kg.
 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders bedoelde getuigschrift.
  • Dit onderdeel heeft onder andere betrekking op bestuurders die als leerling een voertuig besturen onder toezicht van een bevoegd instructeur gedurende de periode dat zij zijn ingeschreven bij een instelling die een opleiding verzorgt gericht op het behalen van zowel het rijbewijs als het examen basiskwalificatie;
 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privé-doeleinden.
   • Dit onderdeel is in het bijzonder van belang voor een relatief grote groep bestuurders die per week minder dan 12 uur vervoer verricht.
 • Bestuurders van voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
 • Bestuurders van tenminste 21 jaar die een voertuig besturen dat binnen een straal van 50 km van de standplaats/vestigingsplaats gebruikt wordt voor:
  • het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;
  • het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
  • het in de kleinhandel voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
  • als rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte.
 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
 • Bestuurders van voertuigen voor goederenvervoer die door landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km. van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;
 • Bestuurders van voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
 • Bestuurders van voertuigen voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.

Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955
Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie en het voeren van een bijbehorende code 95 op het rijbewijs. Zij krijgen deze code echter wél, om problemen met handhavers in het buitenland te voorkomen. Dáár zijn deze chauffeurs niet vrijgesteld. Deze chauffeurs hoeven geen verplichte nascholing te volgen. De einddatum van de code 95 wordt gelijkgesteld aan de einddatum van het rijbewijs.

Vrijstellingen Code 95 – Europa
Vrijstellingen geldige code vakbekwaamheid in Europa

Als u als chauffeur buiten Nederland komt, dan moet u er rekening mee houden dat vrijstellingen minder ruim kunnen zijn. De vrijstelling die in Europa gelden zijn:

 • Voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
 • Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 • Voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
 • Voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
 • Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders bedoelde getuigschrift.
 • Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privé-doeleinden.
 • Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuur.

Reacties zijn gesloten.